Trường mầm non Phụng Thượng tham gia hưởng ứng ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Các cô giáo, các bé yêu cùng phụ huynh đã trò chuyện, trao đổi rất tích cực.