Hưởng ứng hội thi "Khoảnh khắc bé yêu cùng gia đình khi ở nhà phòng chống dịch covid-19" . Các bé trường mầm non Phụng Thượng đã hưởng ứng tham gia rất nhiệt tình