Rất sôi nổi và tích cực, các bé trường mầm non Phụng Thượng tiếp tục tham gia gửi bài dự thi " Khoảng khắc bé yêu cùng gia đình khi ở nhà phòng chống dịch covid-19". Thật đáng yêu làm sao