Trường mầm non Phụng Thượng thông báo chương trình tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022