Tiết học: Khám phá Hoa Hồng - Hoa Cúc do cô giáo Khuất Thị Hường giáo viên lớp C2 thực hiện

Tiết học: Khám phá Hoa Hồng - Hoa Cúc do cô giáo Khuất Thị Hường giáo viên lớp C2 thực hiện