Hưởng ứng hội thi " yêu nước hãy ở nhà, gia đình thêm gắn kết". Gia đình cô giáo Cấn Thị Bích Ngọc và Cô Nguyễn Thị Nụ đã tham gia và muốn gửi đến hội thi thông điệp tất cả mọi người dân Việt Nam hãy quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh covid-19 bằng các hành động cụ thể như ai ở đâu ở yên ở đó, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế ' Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tụ tập-Khai báo y tế". Đồng thời người người nhà nhà hãy luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt để chiến thắng dịch bệnh.