Do tình hình dịch vẫn đang kéo dài. Trường mầm non Phụng Thượng kính gửi tới phụ huynh học sinh và các bạn bài tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe phòng chống dịch có hiệu quả.

Để đảm bảo tốt sức khỏe cho trẻ và cho gia đình. Trường mầm non Phụng Thượng gửi tới các bậc phụ huynh các chăm sóc cức khỏe cho trẻ và gia đình trong thời gian phòng chống dịch.