Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng giáo dục Huyện Phúc Thọ. Ngày 5/10/2021 trường mầm non Phụng Thượng tổ chức hội nghị cán bộ CCVC. Năm học 2021-2022 do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên nhà trường đã tổ chức hội nghị bằng hình thức 50% trực tuyến và 50% dự hội nghị trực tiếp. Hội nghị đã thành công rất tốt đẹp, đã quyết nghị các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong năm học 2021-2022 , được 100% CBGVNV nhất trí, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ năm học.