Thực hiện kế hoạch số 158/KH-PGD&ĐT trường mầm non Phụng Thượng vệ sinh sân trường, góc thiên nhiên tạo môi trường xanh - sạch - đẹp

Một số hình ảnh giáo viên vệ sinh sân trường, khu vận động, góc thiên nhiên, vườn rau của trẻ

giáo viên vệ sinh sân trường - góc thiên nhiên
giáo viên vệ sinh vườn rau của trẻ