Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2020-2025”. Công tác phổ cập GDMN luôn được Phòng giáo dục Huyện Phúc Thọ quan tâm chỉ đạo sát sao, luôn làm tốt công tác Phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi trong đó có trường mầm non Phụng Thượng. Đến nay kết quả này vẫn được nhà trường tiếp tục duy trì và giữ vững, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cấp học mầm non, giúp trẻ 5 tuổi được chuẩn bị tốt kỹ năng, thể lực tâm thế chuẩn bị vào lớp 1.

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2020-2025”. Công tác phổ cập GDMN luôn được Phòng giáo dục Huyện Phúc Thọ quan tâm chỉ đạo sát sao, luôn làm tốt công tác Phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi trong đó có trường mầm non Phụng Thượng. Đến nay kết quả này vẫn được nhà trường tiếp tục duy trì và giữ vững, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cấp học mầm non, giúp trẻ 5 tuổi được chuẩn bị tốt kỹ năng, thể lực tâm thế chuẩn bị vào lớp 1.

Hình ảnh trẻ trải nghiệm thực hành trang trí đèn lồng vui trung thu

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phổ cập cùng với việc tăng cường chăm sóc, bảo vệ giúp trẻ phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần, nhà trường đã tham mưu với lãnh đạo các cấp đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo trường lớp sạch sẽ, an toàn đáp ứng được nhu cầu vui chơi và học tập của trẻ. 100% trẻ 5 tuổi trong xã được huy động đến trường ngay từ đầu năm học. Năm học 2020-2021 nhà trường có tổng 12 nhóm lớp trong đó lớp 5 tuổi có 3 lớp với số trẻ 93 trẻ, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, tỷ lệ chuyên cần đạt 95 % trở lên. Tất cả các cháu ở các nhóm lớp đều được chăm sóc, bảo vệ trong môi trường cơ sở vật chất tốt, đảm bảo an toàn. Để giữ vững PCGDMN cho trẻ 5 tuổi Trường mầm non Phụng Thượng luôn đẩy mạnh và chú trọng công tác tuyên truyền, phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã vận động phụ huynh đưa con em ra lớp bằng các biện pháp và hình thức khác nhau. Nhà trường luôn chú trọng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo theo yêu cầu và đội ngũ giáo viên có chuyên môn vững vàng phụ trách lớp 5 tuổi, tích cực đổi mới hình thức giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Qua đó tạo tiền đề cho trẻ bước vào cấp học phổ thông tự tin nhất.