Được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Trường mầm non Phụng Thượng đã tổ chức chuyên đề phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho 100% giáo viên trong nhà trường tham dự