Để cùng chung tay với việc tuyên truyền tới cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường và toàn thể quần chúng nhân dân. CBGVNV trường MN Phụng Thượng xây dựng khẩu hiệu tuyên truyền về một số cách phòng chống và việc cần làm đẻ bảo vệ bản thân và gia đình góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid 19. Sau đây là một số hình ảnh: