Thực hiện công văn số 127/PGD&ĐT về việc gian ban trực tuyến và dạy trẻ qua zoom. trường mầm non Phụng Thượng đã tiến hành cho cô và trẻ dạy học qua zoom. Sau đây là một sô hình ảnh:

Hình ảnh cô và trẻ hoạt động trong thời gian nghỉ dịch