Ngày 18 tháng 12 năm 2020 Trung tâm y tế huyện Phúc Thọ phối hợp với trạm y tế xã Phụng Thượng về khám sức khỏe cho các bé trường mầm non Phụng Thượng. Các bé rất ngoan, lễ phép, trật tự và xếp hàng chờ đến lượt khám rất mạnh mẽ và tự tin.