Chiều ngày 11/11/2019 trường Mầm non Phụng Thượng tổ chức tọa đàm ngày pháp luật Việt Nam 

Thực hiện công văn số 486/PGD&ĐT ngày 25/10/2019 về việc tổ chức hưởng ứng " Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" năm 2019 trong trường MN, TH, THCS. Chiều ngày 11/11/2019 trường Mầm non Phụng Thượng tổ chức tọa đàm ngày pháp luật Việt Nam trong buổi tọa đàm đ/c Chủ tịch công đoàn và đ/c Hiệu trưởng đã tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 cho toàn thể CBGVNV trong nhà trường. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi tọa đàm:

đ/c Chủ tịch công đoàn phổ biến ngày pháp luật việt nam
đ/c Hiệu trưởng Hoàng Thị Thu Hằng triển khai một số luật mới trong năm 2019

Tại buổi tạo đàm các CBGVNV trong nhà trường được nghe và tìm hiệu về các luật mới trong năm 2019 như Luật tiếp công dân và quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND thành phố Hà Nội về quy định tiếp công dân, Luật xư phạt hành chính hàng không dân dụng, một số quy định về họ, hụi, phường Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi hành ngày 05/4/2019 và trao đổi một số luật Viên chức, Luật ATGT...

Kết thúc buổi tọa đàm CBGVNV có thêm kiến thức về pháp luật và tuyên truyền tới phụ huynh và gia đình thực hiện sống đúng và làm việc theo pháp luật.