Hôm nay tuần đầu năm 2021. Trường mầm non Phụng Thượng đã tổ chức chuyên đề phòng chông TNTT và chuyên đề chăm sóc nuôi dưỡng trẻ cho 100% cán bộ giáo viên tham dự