Ngày 22/6/2020, trường mầm non Phụng Thượng ra quân tổng vệ sinh môi trường, tỉa cây. Đây là một hoạt động thường xuyên của nhà trường hàng tuần để môi trường của nhà trường luôn xanh, sạch và đẹp.

.